டேக் இட் ஈஸி ஊர்வசி

புதிய உலகம்

Selva

புருஷன் பொண்டாட்டி

பூமணி

கோபாலா கோபாலா

ஞானப்பழம்

கல்கி

சேனாதிபதி