உன்னுடன்

காதலா காதலா

ஆசைத்தம்பி

கண்ணெதிரே தோன்றினாள்

செந்தூரம்

எல்லாமே என் பொண்டாட்டிதான்

தாயின் மணிக்கொடி

என் ஆச ராசாவே

Unnidathil Ennai Koduthen