ஊட்டி

ஹலோ

கண்ணுபடப் போகுதய்யா

புதுக்குடித்தனம்

ஜெயம்

சூர்யோதயம்

பொம்பளைங்க சமாச்சாரம்

நேசம் புதுசு

மனைவிக்கு மரியாதை