ரிமோட்

மீசை மாதவன்

கோமதி நாயகம்

ராமகிருஷ்ணா

காதலே எங்கள் தேசிய கீதம்

ஜனனம்

ஜெயசூர்யா

காதல்

ஏய்