வீரமும் ஈரமும்

பசுபதி மே.பா.ராசக்காபாளையம்

கற்றது தமிழ்

சிருங்காரம்

தவம்

மலைக்கோட்டை

வேகம்

முதல் முதலாய்

நெஞ்சைத் தொடு